November 2023

ไลบีเรีย: อเล็กซานเดอร์ คัมมิงส์ ระดมพลชาวไลบีเรียเพื่อรวมตัวกัน สร้างประเทศใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองในข้อความพิเศษวันประกาศอิสรภาพ

ไลบีเรีย: อเล็กซานเดอร์ คัมมิงส์ ระดมพลชาวไลบีเรียเพื่อรวมตัวกัน สร้างประเทศใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองในข้อความพิเศษวันประกาศอิสรภาพ

ผู้นำฝ่ายค้านระดับสูง อเล็กซานเดอร์ คัมมิงส์ กล่าวว่าแม้จะมีความท้าทายมหาศาลในการต่อสู้กับไลบีเรียอันเนื่องมาจากการปกครองที่ไม่ดี แต่ชาวไลบีเรียก็สามารถสร้างอนาคตใหม่และสร้างประเทศที่เจริญรุ่งเรืองได้ ในข้อความวันประกาศอิสรภาพพิเศษเมื่อวันอังคาร นายคัมมิงส์ ซึ่งเป็นหัวหน้าสภาทางเลือกแห่งชาติ (ANC) กล่าวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวไลบีเรียคิดใหม่และกำจัดพฤติกรรมเชิงลบในอดีตที่ทำให้ประเทศล้าหลัง“ฉันรู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตของเราได้ แต่เราสามารถสร้างอนาคตของเราได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดที่นำเราไปสู่จุดที่เราอยู่ทุกวันนี้” เขากล่าว “เราต้องนำมุมมองระดับชาติใหม่ที่เป็นของไลบีเรียมาใช้...

Continue reading...

ไลบีเรีย: ฝ่ายนิติบัญญัติได้รับเงินอีก 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการส่วนตัว แม้จะโดนตำหนิจากสาธารณะก็ตาม

ไลบีเรีย: ฝ่ายนิติบัญญัติได้รับเงินอีก 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการส่วนตัว แม้จะโดนตำหนิจากสาธารณะก็ตาม

สมาชิกสภานิติบัญญัติเริ่มได้รับเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐที่จัดสรรไว้สำหรับการดำเนินการด้านกฎหมาย แม้ว่าสาธารณชนจะโวยวายและตำหนิที่ได้รับเงินครึ่งแรกของเดือนที่ผ่านมาก็ตามเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แรก James Emmanuel Nuquay วุฒิสมาชิกเทศมณฑล Margibi ในแถลงการณ์ที่แชร์บน Facebook เปิดเผยว่าเขาได้รับเช็คมูลค่า...

Continue reading...

ผักที่มีมูลค่าสูงอย่างผิดกฎหมายถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกตัดสินจำคุก

ผักที่มีมูลค่าสูงอย่างผิดกฎหมายถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกตัดสินจำคุก

การกระทำของเขามีผลยับยั้งผู้ละเมิดที่ ‘น่าจะ’ ทำได้อย่างแน่นอน ในบางประเทศ AIB ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา และช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการต่อสู้กับการละเมิด Casper สร้างความตระหนักเกี่ยวกับจุดอ่อนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการขาดกรอบการบังคับใช้ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านทรัพย์สินทางปัญญา เขาได้เรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการยักยอกความลับทางการค้าอย่างอาละวาดโดย ระบบรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน...

Continue reading...

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ FAO อย่างไร

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ FAO อย่างไร

การลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอันตรายเป็นหัวใจสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ FAO ในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืองค์กรส่งเสริมทางเลือกทางเทคนิคและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมผ่าน โครงการ Farmer Field Schoolsและ โปรแกรม การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานทั่วโลก ตลอดจนการพัฒนาชุดเครื่องมือการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช หลังให้การสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมใน กระบวนการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช ...

Continue reading...