เช็คเงื่อนไขใหม่ เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนตายใน 60 เดือน ดูที่นี่

เช็คเงื่อนไขใหม่ เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนตายใน 60 เดือน ดูที่นี่

เพิ่มเงินบำนาญชราภาพกรณีผู้ประกันตนตายใน 60 เดือน มีผลแล้ว ข่าวกระทรวงแรงงาน ล่าสุด เช็คด่วน สาระสำคัญที่ปรับใหม่ 3 ประเด็น บํานาญชราภาพ ประกันสังคม ล่าสุด – นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพในการดำรงชีวิตภายหลังผู้รับบำนาญชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวง เพิ่มใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับ คราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญ ชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน เช่น กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ 5,250 บาท และได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว 20 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย เมื่อกฎกระทรวงนี้ประกาศใช้ ทายาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เหลืออีก 40 เดือน (5,250 X 40 = 210,000 ) เป็นต้น

2. ผู้ที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วถูกงดจ่าย เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และต่อมาถึงแก่ความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนคราวสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60 เดือน เช่นกัน

3. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ และรับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วและจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จ ชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

จอง ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 

สำหรับการจองสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 สามารถทำการจองและรับฝากได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เช็กอีกครั้ง สำหรับลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบการจองสลาก สำหรับเกษตรกรบุคคล สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท

และลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่นคั่ง 4 ที่ฝากครบกำหนด ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 -30 มิถุนายน 2565 สำหรับการจองสิทธิ์ช่วงที่ 1 และครบกำหนดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2565

ในส่วนของ การจองสิทธิ์สลากออมทรัพย์ช่วงที่ 2 สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่าน www.baac.or.th และ Line Official : @BAAC Family ได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

หากฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครบ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.06% ต่อปี และยังได้ลุ้นรางวัลทุกงวด วันที่ 16 ของแต่ละเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวมลุ้นรางวัลทั้งหมด 36 ครั้ง ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัลละ 50 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล รางวัลละ 10 บาท

รวมรางวัลของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือน และจะทำการออกรางวัลครั้งแรก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ ดอกเบี้ยและเงินรางวัลต่าง ๆ จะได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับบุคคลทั่วไป และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee)

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป